Wat is De Vleugel?

In 2021 is in Ermelo-West gestart met de uitvoering van de dorpendeal. Met elkaar wordt gebouwd aan een wijk waar bewoners saamhorigheid ervaren, waar een plek voor ontmoeting is en waar het bruist van de activiteiten. Het realiseren van een ontmoetingsruimte maakt hier deel van uit. De Vleugel is inmiddels gebouwd naast de Westerkerk en er is een stichting opgericht om het beheer en de exploitatie te verzorgen. In het bestuur van de stichting zijn de Westerkerk, inloophuis de Parasol en de Wijkvereniging Ermelo West vertegenwoordigd.

 

'De naam is gekozen omdat het in zekere zin een zijvleugel van de kerk wordt. Bovendien doet de naam De Vleugel denken aan de vele straten in Ermelo-West die een vogelnaam hebben. Maar doorslaggevend was dat in de naam De Vleugel de gedachte meeklinkt dat je in deze nieuwe ruimte geborgenheid kunt vinden. Kortom een thuis voor Ermelo-West'

 

De Vleugel is tot stand gekomen dankzij de bijdragen van veel verschillende mensen en organisaties. Hieronder noemen we er een aantal.

  •  Provincie Gelderland
  • Hervormde Gemeente Ermelo
  • Gemeente Ermelo
  • Stichting Doen
  • VSB fonds
  • Rabobank Stimuleringsfonds
  • Inloophuis De Parasol
  • Wijkvereniging Ermelo-West